ลำดับ   ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่ม - สิ้นสุดกิจกรรม ผู้รายงาน รายละเอียด
1 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปางเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร 28 ธันวาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง คลิก
2 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปางเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 5 ธันวาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง คลิก
3 อำเภอเกาะคา จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 5 ธันวาคม 2560 อำเภอเกาะคา คลิก
4 บริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ 5 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลลำปาง คลิก
5 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลลำปาง คลิก
6 นายอำเภอเกาะคา ร่วมกันทาสีสะพาน ตามโครงการ"เกาะคาสีสันสะพานสวย ทำดีด้วยหัวใจ" 4 ธันวาคม 2560 อำเภอเกาะคา คลิก
7 อำเภอเกาะคา จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" 22 พฤศจิกายน 2560 อำเภอเกาะคา คลิก
8 รพ.ลำปาง ปฏิบัติการด้านการแพทย์ งานนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 5 พฤศจิกายน 2560 โรงพยาบาลลำปาง คลิก
9 นายอำเภอเกาะคา เป็นประธานในพิธีถวายเป็นพระราชกุศล อัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ 27 ตุลาคม 2560 อำเภอเกาะคา คลิก
10 งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร 26 ตุลาคม 2560 ถึง 27 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลสบปราบ คลิก
11 ออกหน่วยปฐมพยาบาล พิธีถวายดอกไม้จันทร์ 26 ตุลาคม 2560 โรงพยาบาลลำปาง คลิก
12 อำเภอเกาะคา ถวายดอกไม้จันทน์ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ตุลาคม 2560 อำเภอเกาะคา คลิก
13 การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง 26 ตุลาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง คลิก
14 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พิธีเผาดอกไม้จันทน์ และร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 26 ตุลาคม 2560 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด คลิก
15 นายอำเภอเกาะคา เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ 24 ตุลาคม 2560 อำเภอเกาะคา คลิก
16 จิตอาสาเฉพาะกิจร่วมกิจกรรมเตรียมงานถวายดอกไม้จันทร์ฯ 24 ตุลาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง คลิก
17 อำเภอเกาะคา นำจิตอาสาเฉพาะกิจ ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ 23 ตุลาคม 2560 อำเภอเกาะคา คลิก
18 นายอำเภอเกาะคา เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ 22 ตุลาคม 2560 อำเภอเกาะคา คลิก
19 รับของพระราชทาน"จิตอาสา" เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 22 ตุลาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง คลิก
20 นายอำเภอเกาะคา พร้อมด้วย จิตอาสาเฉพาะกิจ รวมพลังบรรจุสิ่งของพระราชทาน 19 ตุลาคม 2560 อำเภอเกาะคา คลิก
21 การปฏิบัติราชการในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาเถิน 19 ตุลาคม 2560 ถึง 27 ตุลาคม 2560 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด คลิก
22 โครงการทำดีเพื่อพ่อ 19 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลวังเหนือ คลิก
23 ปลูกดอกดาวเรืองถวาย ร.9 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง 16 ตุลาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง คลิก
24 นายอำเภอเกาะคา จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2560 อำเภอเกาะคา คลิก
25 การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ1ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง คลิก
26 พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบสวรรคต 13 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง คลิก
27 กิจกรรมจิตอาสา 11 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง คลิก
28 ปลูกดอกดาวเรือง 6 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง คลิก
29 เตรียมความพร้อมในการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร 5 ตุลาคม 2560 ถึง 26 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลสบปราบ คลิก
30 เตรียมความพร้อมในการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร 5 ตุลาคม 2560 ถึง 26 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลสบปราบ คลิก
31 ปรับภูมิทัศน์เพื่อเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร 5 ตุลาคม 2560 ถึง 26 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลสบปราบ คลิก
32 เตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนารถบบพิตร 5 ตุลาคม 2560 ถึง 26 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลสบปราบ คลิก
33 โครงการบริจาคอวัยวะ ดวงตา ทำดีเพื่อพ่อ 2 ตุลาคม 2560 ถึง 12 ตุลาคม 2560 โรงพยาบาลลำปาง คลิก
34 นายอำเภอเกาะคา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยิ่งยืน 2 ตุลาคม 2560 อำเภอเกาะคา คลิก
35 ลงนามถวายความอาลัย ณ โรงพยาบาลลำปาง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 โรงพยาบาลลำปาง คลิก
36 อบรมฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ถวายเป็นพระราชกุศล 29 กันยายน 2560 โรงพยาบาลลำปาง คลิก
37 อำเภอเกาะคา กิจกรรมชักธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี 28 กันยายน 2560 อำเภอเกาะคา คลิก
38 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปางได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 27 กันยายน 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง คลิก
39 ปลูกดอกดาวเรือง 25 กันยายน 2560 โรงพยาบาลลำปาง คลิก
40 รวมใจภักดิ์ส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ 22 กันยายน 2560 ตำบลบ้านเสด็จ คลิก
41 พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ 18 กันยายน 2560 โรงพยาบาลลำปาง คลิก
42 นายอำเภอเกาะคา ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ 18 กันยายน 2560 อำเภอเกาะคา คลิก
43 เข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ 18 กันยายน 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง คลิก
44 โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพฯ 15 กันยายน 2560 ถึง 26 ตุลาคม 2560 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด คลิก
45 โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 12 กันยายน 2560 ถึง 29 กันยายน 2560 โรงพยาบาลลำปาง คลิก
46 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยิ่งยืน 8 กันยายน 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด คลิก
47 กิจกรรมการทำดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 4 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลท่าผา คลิก
48 โครงการทำความดีบริจาคโลหิต 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 โรงพยาบาลลำปาง คลิก
49 ลงนามถวายความอาลัย ณ โรงพยาบาลลำปาง 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 โรงพยาบาลลำปาง คลิก
50 คุมประพฤติลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง 29 สิงหาคม 2560 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง คลิก
51 เข้าร่วมงานพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 22 สิงหาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง คลิก
52 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล 20 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลลำปาง คลิก
53 คุมประพฤติลำปาง จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง และประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 19 สิงหาคม 2560 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง คลิก
54 คุมประพฤติลำปาง จัดกิจกรรมทำดีตามรอบพ่อ สืบณิธานตามรอยแม่ 1 อำเภอ 1 ฝาย 1 ป่า" อำเภอเมืองปาน 17 สิงหาคม 2560 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง คลิก
55 "คุมประพฤติลำปาง " จัดกิจกรรม “จิตภักดี ทำดีเพื่อพ่อ” ณ วัดศรีชุม 16 สิงหาคม 2560 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง คลิก
56 โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 16 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง คลิก
57 คุมประพฤติลำปาง จัดกิจกรรมทำดีตามรอบพ่อ สืบณิธานตามรอยแม่ 1 อำเภอ 1 ฝาย 1 ป่า" อำเภอแม่พริก 15 สิงหาคม 2560 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง คลิก
58 ร่วมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ(Single Command) เพื่อติดตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 15 สิงหาคม 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด คลิก
59 โครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนโครงการตามรอยพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกแปดล้านเก้ากล้า น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน 10 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลท่าผา คลิก
60 คุมประพฤติลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ อำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง 8 สิงหาคม 2560 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง คลิก
61 "คุมประพฤติลำปาง " จัดกิจกรรม “จิตภักดี ทำดีเพื่อพ่อ” ณ วัดศรีชุม 4 สิงหาคม 2560 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง คลิก
62 กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองถวายในหลวง 3 สิงหาคม 2560 องค์การตำบลบ้านเสด็จ คลิก
63 "คุมประพฤติลำปาง " จัดกิจกรรมปลูกป่า ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 3 สิงหาคม 2560 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง คลิก
64 โครงการทำดีเพื่อสังคม ประจำปี 2560 2 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสบปราบ คลิก
65 พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ 2 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสบปราบ คลิก
66 โครงการทำความดีบริจาคโลหิต 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลลำปาง คลิก
67 ลงนามถวายความอาลัย ณ โรงพยาบาลลำปาง 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลลำปาง คลิก
68 "คุมประพฤติลำปาง " จัดกิจกรรม “จิตภักดี ทำดีเพื่อพ่อ” ณ ชมรมผู้สูงโรงพยาบาลห้างฉัตร 31 กรกฎาคม 2560 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง คลิก
69 อำเภอเกาะคา จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 28 กรกฎาคม 2560 อำเภอเกาะคา คลิก
70 กิจกรรมปลูกต้นเหลืองเชียงรายเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลสบปราบ คลิก
71 "คุมประพฤติลำปาง " เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง 27 กรกฎาคม 2560 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง คลิก
72 อบรมฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ถวายเป็นพระราชกุศล 26 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลลำปาง คลิก
73 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง จัดทำบอร์ดสัญลักษณ์ดอกดาวเรืองสีเหลือง รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่9 20 กรกฎาคม 2560 ถึง 21 กรกฎาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง คลิก
74 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง(ทำดอกไม้จันทน์ต่อเนื่อง) 18 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลวังเหนือ คลิก
75 ฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีบ้านศรีลังกา โครงการทำดอกไม้ประดิษฐ์(ดอกไม้จันทน์) 18 กรกฎาคม 2560 ถึง 21 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง คลิก
76 โครงการ “คุมประพฤติร่วมมือ ประชารัฐร่วมแรง เทศบาลตำบลต้นธงชัยร่วมใจ สร้างถนนสวยร่วมกัน” 14 กรกฎาคม 2560 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง คลิก
77 เพาะพันธุ์ปลูกต้นกล้าดอกดาวเรือง 14 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลศาลา คลิก
78 โครงการคุมประพฤติร่วมมือ ประชารัฐร่วมแรง เทศบา่ลตำบลต้นธงชัย ร่วมใจ สร้างถนนสวยร่วมกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 14 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง คลิก
79 พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ ้เนื่องในโครงการดอกไม้จันทน์พระราชทาน 7 กรกฎาคม 2560 ถึง 7 สิงหาคม 2560 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด คลิก
80 กิจกรรมเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร 7 กรกฎาคม 2560 ถึง 7 สิงหาคม 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด คลิก
81 การทำดอกดวงดารารัตน์ ทำด้วยใจ ถวายพ่อหลวง 6 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลท่าผา คลิก
82 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพ่อหลวงรัชกาลที๙ 4 กรกฎาคม 2560 ถึง 7 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลสบปราบ คลิก
83 โครงการทำความดีบริจาคโลหิต 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลลำปาง คลิก
84 ลงนามถวายความอาลัย ณ โรงพยาบาลลำปาง 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลลำปาง คลิก
85 ส่งมอบดอกดารารัตน์ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 14 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารตำบลบ้านเสด็จ คลิก
86 อบรมฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ถวายเป็นพระราชกุศล 29 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลลำปาง คลิก
87 โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 26 มิถุนายน 2560 ถึง 26 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลสบปราบ คลิก
88 องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลางร่วมกับ กศน.ตำบลเสริมกลาง จัดทำโครงกาารประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 23 มิถุนายน 2560 ถึง 26 มิถุนายน 2560 ตำบลเสริมกลาง คลิก
89 กิจกรรม การทำดอกไม้จันทน์ 21 มิถุนายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลศาลา คลิก
90 โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดลำปาง 21 มิถุนายน 2560 ถึง 23 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล คลิก
91 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปางจัดทำบอร์ดระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 19 มิถุนายน 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง คลิก
92 กิจกรรมส่งเสริมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 15 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลสบปราบ คลิก
93 นายอำเภอเกาะคา นำข้าราชการ ปลูกดอกดาวเรือง บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะคา 15 มิถุนายน 2560 อำเภอเกาะคา คลิก
94 นายอำเภอเกาะคา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 15 มิถุนายน 2560 อำเภอเกาะคา คลิก
95 กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อพ่อ 13 มิถุนายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ คลิก
96 "คุมประพฤติลำปาง " จัดกิจกรรมทำฝายชะลอน้และปลูกป่า ณ วัดทุ่งดอยธรรม (วัดดอยต๊อก) อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 13 มิถุนายน 2560 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง คลิก
97 โครงการประชาชน เยาวชน นักเรียน จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน 13 มิถุนายน 2560 ถึง 10 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ คลิก
98 ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 9 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลลำปาง คลิก
99 พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล 9 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลลำปาง คลิก
100 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทรฯ 9 มิถุนายน 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง คลิก

ค้นพบ 674 กิจกรรม
1 2 3 4 5 6 7 Next
1 2 3 4 5 6 7 Next
เริ่มใช้งาน วันที่ 28 มกราคม 2560
© 2560 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.