หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 19-11-2558
การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 18-06-2558
เวทีปฏิรูปประเทศไทยตามโครงการ "คนไทยหัวใจเดียวกัน" 06-03-2558

ค้นพบ 3 รายการ
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.