หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
พิธีเปิดยุทธการ"ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อรื้อถอนยางพารา พืชผลอาสินและสิ่งปลูกสร้างจังหวัดลำปาง 03-07-2558
ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐ 14-05-2558

ค้นพบ 2 รายการ
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.