หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุ 04-06-2561
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ ประจำปี 2561 27-06-2561
สรงน้ำพระ 09-05-2561
โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ 13-02-2561
Happy Chinese Day 2018 at Lampang Kalayanee School 16-02-2561
การแข่งขันการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด 16-02-2561
แม่ทะจัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่จีน 16-02-2561
กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจัก กัปปวัตตนสูตร 04-01-2561
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ร่วมขบวนแห่กัณฑ์เทศน์ 30-01-2561
บุญวาทย์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 09-11-2560
ตักบาตรเทโวโรหณะ 20-10-2560
พิธีบรรพชาและปฏิบัติธรรม 20-10-2560
นักเรียนประชารัฐธรรมคุณตัวแทนเผยแพร่วัฒนธรรมนาฏศิลป์พื้นบ้านนานาชาติ 15-09-2560
งานเถินปริทรรศน์ เปิดโลกวิชาการ สืบสานองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล 54 ปี 15-09-2560
นักเรียนเก่งโรงเรียนบุญวาทย์ เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560 29-09-2560
พิธีบูชาบูรพาจารย์และอำลานักเรียน 29-09-2560
กิจกรรมเข้าวัด วันพระ 11-08-2560
ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560 04-07-2560
วันกวีไทย เนื่องในโอกาส ครบรอบ 231 ปี สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ 04-07-2560
ลำปางกัลยาณี จัดกิจกรรม หล่อเทียนพรรษา ปี 2560 04-07-2560
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 04-07-2560
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยม่วงคำ 12-07-2560
ค่ายเยาวชนคนดีศรีทุ่งอุดม 13-07-2560
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา 13-07-2560
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนลำปางกัลยาณี ครบรอบ 102 ปี 13-07-2560
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเสริมงามวิทยาคม 13-07-2560
ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560 13-07-2560
ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560 13-07-2560
รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขันการประกวดสวดมนต์หมู่ 13-06-2560
พิธีไหว้ครู 2560 13-06-2560
จัดกิจกรรมทะนุบำรุงศาสนา/จัดกิจกรรมอนุรัษ์มรดกทางวัฒนธรรม 16-06-2560
พิธีไหว้ครูลำปางกัลยาณี ประจำปี 2560 19-06-2560
พิธีไหว้ครู เสริมงามวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 19-06-2560
จัดกิจกรรมทะนุบำรุงศาสนา/จัดกิจกรรมอนุรัษ์มรดกทางวัฒนธรรม 29-05-2560
ร.ด.จิตอาสาพัฒนาพื้นที่แผ่นดินหวิด 31-05-2560
พิธีสถาปนา 25 ปีเมืองมายวิทยา 12-04-2560
ธรรมะวัยใส ประจำปีการศึกษา 2559 06-03-2560
ตัวแทนนักเรียนระดับภาคเข้าแข่งขันบรรยายธรรม 15-03-2560
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 23-02-2560
ลำปางกัลยาณี แลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมไทย ? ญี่ปุ่น 23-02-2560
โรงเรียนลำปางกัลยาณีจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลตรุษจีน 23-02-2560
ทุนในโครงการ พม. 23-02-2560
ลำปางกัลยาณี คว้ารางวัลชนะเลิศขบวนกัณฑ์เทศน์มหาชาติ 05-01-2560
โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษกทำดีเพื่อพ่อ 05-01-2560
วัฒนธรรมกลองปู่จาโบราณ อำเภอห้างฉัตร 23-12-2559
ทำบุญสืบชะตาหลวง และผ้าป่าสามัคคีพัฒนาการศึกษา 23-12-2559
พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร 16-11-2559
ทำบุญตักบาตร ศาลาจริยธรรมพุทธโคดม ประจำปี 2559 13-10-2559
แฟนพันธุ์แท้พระพุทธศาสนา 23-09-2559
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ 18-08-2559

ค้นพบ 340 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 Next
1 2 3 4 5 6 7 Next
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.