หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
ครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวให้กับกลุ่มประชาชนจังหวัดลำปาง 03-09-2558
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยให้กับกลุ่มประชาชนจังหวัดลำปาง 03-09-2558
ส่งมอบเมล็ดพันธุ์์ผักและสติ๊กเกอร์ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 30-09-2558
พิธีเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิคเกาะคา (OTOP Tourism Village) 03-08-2558
พิธีเปิดโครงการวิจัยและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ แกะ เพื่อลดพื้นที่การปลูกพืช จังหวัดลำปาง ประจำปี พ 13-08-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 20-08-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 20-08-2558
จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP 20-08-2558
จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP 20-08-2558
จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP 20-08-2558
จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP 20-08-2558
จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP 20-08-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 01-07-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 01-07-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 01-07-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 01-07-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 01-07-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 01-07-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 01-07-2558
การจัดกิจกรรมโครงการ ?ทายาทเกษตรน้อย? 06-07-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 08-07-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 08-07-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 08-07-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 08-07-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 08-07-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 08-07-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 08-07-2558
ขอเชิญอุดหนุนสินค้า OTOP 09-07-2558
ขอเชิญอุดหนุนสินค้า OTOP 09-07-2558
การสร้างฝายชะลอน้ำ 16-07-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 17-07-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 17-07-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 17-07-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 17-07-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 17-07-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 17-07-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 17-07-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 23-07-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 23-07-2558
จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP 23-07-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 23-07-2558
จำหน่ายสินค้า OTOP 23-07-2558
จัดแสดงและจำหน่าย OTOP 23-07-2558
จำหน่ายสินค้า OTOP ตลาดนัด 23-07-2558
จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP 03-06-2558
จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP 03-06-2558
จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP 03-06-2558
จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP 03-06-2558
จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP 03-06-2558
จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP 03-06-2558

ค้นพบ 163 รายการ
1 2 3 4 Next
1 2 3 4 Next
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.