หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
ประชุมตำบลละ 5 ล้าน 12-10-2558
งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย TTF ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 28-01-2558
งาน ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 27 03-12-2557
เทศกาลอาหารทะเลมหาชัย สินค้าปลอดภัย ครั้งที่ 18 03-12-2557
มหกรรมการค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย 03-12-2557
ธงฟ้าราคาประหยัด 19-11-2557
ธงฟ้าราคาประหยัด 26-11-2557

ค้นพบ 7 รายการ
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.