หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
เทศกาลดอกเสี้ยวบาน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 14-03-2559
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 23-03-2559
ประชุมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค และการจัดงานเมืองสังฆเติ๋นรวมใจเทิดไท้องค์รา 16-11-2558
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กาดกองต้า 06-07-2558
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก 09-07-2558
กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย "อะเมซิ่งล้านนาแอดเวนเจอร์นานาชาติ 2015" 24-07-2558
กิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิกเกาะคา 29-07-2558
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 24-06-2558
จัดมหกรรมกลองนานาชาติ ลือลั่น สนั่นโลก (International Drum&Culture Festival) 24-06-2558
โครงการอบรมเจ้าบ้านน้อย (Little Guide) ประจำปี 2558 02-04-2558
โครงการอบรมเจ้าบ้านน้อย (Little Guide) ประจำปี 2558 02-04-2558
โครงการอบรมเครือข่ายท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด ประจำปี 2558 02-04-2558
รำลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปาง ครั้งที่ 16 28-04-2558
เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง ประจำปี 2558 03-03-2558
ปั่นย้อนรอยวัฒนธรรมลำปาง 11-03-2558
การจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวก้าวสู่อาเซียนและประเทศอื่น 09-02-2558
การจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาก้าวสู่อาเซียนและประเทศอื่น 09-02-2558
โครงการ "ครอบครัวสุขสันต์ แอ่วโตยกัน ม่วนแต้หนา 2" 07-01-2558
แอ่วขุนตาล ม่วนแต้หนา ครั้งที่ 2 19-01-2558
นันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ประจำปี 2558 19-01-2558
การเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ นครลำปาง 30-01-2558
งาน Lampang Cowboy Extreme ครั้งที่ 1 02-12-2557
เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 03-12-2557
"งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก" ประจำปี 2557 03-12-2557
งานเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 27 03-12-2557
การจัดโครงการการแข่งขันไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่13 21-11-2557
เสริมสร้างศักยภาพเมืองรถม้าเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง "งานลำปางคาวบอยเฟสติวัล" 21-11-2557
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 25-11-2557

ค้นพบ 28 รายการ
1
1
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.