หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
การตรวจสอบไม้สักแปรรูปในครอบครอง 02-06-2559
ออกตรวความสงบเรียบร้อย 26-06-2558
อำเภอเถินร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาดิแม่วะ ทำการตรวจยึดไม้สักท่อน 07-01-2558
จับกุมผู้กระทำความผิด พรบ.ป่าไม้ (พท.บุกรุก) 21-01-2558
การจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 19-11-2557

ค้นพบ 5 รายการ
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.