หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
กำจัดผักตบชวา 04-06-2561
กำจัดผักตบชวา 08-02-2561
ร่วมโครงการวันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมใจกำจัดผักตบชวา 20-12-2559
กำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำ 17-06-2559
กำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำ 17-06-2559
กิจกรรมกำจัดผักตบชวา 01-04-2559
การกำจัดผักตบชวา ครั้งที่ 3 07-03-2559
โครงการรวมใจคนเมืองเถินพัฒนาคลองสวยน้ำใส 09-03-2559
จัดกิจกรรมดูแล รักษาลำคลองสาธารณะ เช่น การกำจัดผักตบชวา ฯ 03-02-2559
โครงการคลองสวย น้ำใส ณ ลำห้วยแม่ปุง บ้านผึ้งนาเกลือ ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา 17-02-2559
การกำจัดผักตบชวา ครั้งที่ 2 23-02-2559
กิจกรรมกำจัดผักตบชวา 27-01-2559
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข 24-12-2558
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข โครงการกิ่วลม ? กิ่วคอหมา 04-11-2558
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 04-11-2558
โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางรอบหนองบัว 30-09-2558
โครงการคืนชีวิตสู่สายน้ำ "คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข" 13-08-2558
กิจกรรมสร้างฝายกั้นลำน้ำแม่วัง 09-07-2558
จัดกิจกรรมดูแลรักษาลำคลองสาธารณะ 30-06-2558
กิจกรรมดูแล รักษาลำคลองสาธารณะ เช่น การกำจัดผักตบชวา ฯ 09-03-2558
กิจกรรมดูแล รักษาลำคลองสาธารณะ 06-01-2558
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข (อำเภอแจ้ห่ม) 21-01-2558
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข 04-12-2557
โครงการ 5 ธันวา ชาวเกาะคาทำดีให้พ่อดู (กำจัดผักตบชวาและวัชพืช) 08-12-2557
ทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชจอกหูหนูเขื่อนกิ่วลม 09-12-2557
กิจกรรมดูแล รักษาลำคลองสาธารณะ 15-12-2557
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข 15-12-2557
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข 15-12-2557
กิจกรรมขุดลอกคลองชุมชนบ้านร้อง 19-11-2557
โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข 19-11-2557
โครงการคลองสวย น้ำใสคนไทยมีความสุข 21-11-2557
โครงการ ?คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข? วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 25-11-2557
โครงการ ?คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข? อำเภอเมืองลำปาง 25-11-2557

ค้นพบ 33 รายการ
1
1
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.