หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
การตั้งจุดตรวจคัดกรองค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 02-01-2559
การตั้งจุดตรวจคัดกรองค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 16-12-2558
การตั้งจุดตรวจคัดกรองค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 25-12-2558
พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลคริสต์และเทศกาลปีใหม่ 25-12-2558
การตั้งจุดตรวจคัดกรองค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 19-11-2558
การตั้งจุดตรวจคัดกรองค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 26-11-2558
ออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อย 09-09-2558
การตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อนำเข้ารับการบำบัด 13-08-2558
การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อปฏิบัติตามแผนยุทธการ "แม่พริกร่มเย็น" 27-08-2558
ยุทธการ"แม่พริกร่มเย็น" 27-08-2558
การตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อนำเข้ารับการบำบัด 27-08-2558
การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อปฏิบัติตามแผนยุทธการ "แม่พริกร่มเย็น" 16-07-2558
การปฏิบัติการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตามแผนยุทธการ"แม่พริกร่มเย็น" 23-07-2558
ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังยาเสพติด 11-06-2558
ตรวจค้นเรือนจำ 06-03-2558
ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดและจัดระเบียบสังคมตรวจร้านเกมส์ 11-03-2558
ตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 07-01-2558
ตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 07-01-2558
ตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 07-01-2558
การตั้งจุดบริการประชาชน อ.เถิน จ้งหวัดลำปาง 07-01-2558
ตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 07-01-2558
การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตามนโยบายของรัฐบาล ของตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง 07-01-2558
ตั้งจุดตรวจคัดกรองหาสารเสพติด 03-12-2557
โครงการจัดจุดตรวจ/จุดสกัด ตามนโยบายของรัฐบาล 03-12-2557
ตั้งจุดตรวจคัดกรองหาสารเสพติด 09-12-2557
โครงการจัดจุดตรวจ/จุดสกัด ตามนโยบายของรัฐบาล 10-12-2557
การตั้งจุดตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 19-11-2557
การตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 25-11-2557
โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด 27-11-2557

ค้นพบ 29 รายการ
1
1
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.