หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
ตรวจสถานบันเทิง 19-02-2559
กิจกรรมจัดระเบียบร้านเกมสื/อินเตอร์เน็ต และโต๊ะสนุ๊กเกอร์ 03-12-2558
ตรวจสถานประกอบการ/สถานบริการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง 12-12-2558
การจัดระเบียบร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต 19-11-2558
ตรวจจัดระเบียบร้านเกมบริเวณโดยรอบสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง 27-10-2558
ตรวจร้านเกมอินเตอร์เน็ต 09-09-2558
ออกตรวจสถานบริการ ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ในพื้นที่ 14-09-2558
ปฎิบัติการจัดระเบียบสังคม 25-09-2558
การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลำปาง 04-08-2558
การจัดระเบียบร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต และโต๊ะสนุ๊กเกอร์ 13-08-2558
การจัดระเบียบร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต และโต๊ะสนุ๊กเกอร์ 13-08-2558
จัดระเบียบสังคมร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สถานประกอบการ รอบสถานศึกษา 19-08-2558
ออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมจุดตรวจและตรวจสถานที่สำคัญ 28-08-2558
การจัดระเบียบร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต และโต๊ะสนุ๊กเกอร์ 16-07-2558
จัดระเบียบสังคม ตรวจสถานบริการ 24-07-2558
การจัดระเบียบร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต และโต๊ะสนุ๊กเกอร์ 29-07-2558
โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 08-06-2558
โครงการจัดระเบียบสังคม ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ 16-06-2558
ออกตรวจสถานบริการ 18-06-2558
โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด 19-06-2558
โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด 19-06-2558
โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด 19-06-2558
การจัดระเบียบสังคม อ.เถิน 06-03-2558
ออกตรวจสถานบริการ 06-03-2558
ออกตรวจสถานประกอบการร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต 06-02-2558
การจัดระเบียนสังคม 07-01-2558
จัดระเบียบสังคมร้านเกม อินเตอร์เน็ตในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง 16-01-2558
การออกจัดระเบียบสังคม สถานประกอบการ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 30-01-2558
ตรวจสถานบริการ ร้านอาหาร ร้านเกม 15-12-2557
การตรวจสถานบริการ 19-11-2557
จัดระเบียบสังคม 19-11-2557
จัดระเบียบสังคม 19-11-2557
การตรวจการตรวจการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 26-11-2557

ค้นพบ 33 รายการ
1
1
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.