หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
โครงการจับกุม พ.ร.บ.อาวุธปืน ตามนโยบายรัฐบาล 07-01-2558
โครงการดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ.อาวุธปืน 03-12-2557
โครงการดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ.อาวุธปืน 03-12-2557
โครงการดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ.อาวุธปืน 10-12-2557
โครงการดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ.อาวุธปืน 10-12-2557
โครงการดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ.อาวุธปืน 10-12-2557
โครงการดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ.อาวุธปืน 10-12-2557
อำเภอแม่พริก ออกพื้นที่ตรวจ 25-11-2557
โครงการดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ.อาวุธปืน 27-11-2557
โครงการดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ.อาวุธปืน 27-11-2557
โครงการดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ.อาวุธปืน 27-11-2557

ค้นพบ 11 รายการ
1
1
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.