หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
ตรวจค้นบ้านผู้มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 25-12-2558
การจับกุมผู้ลักลอบขนยาเสพติด 13-08-2558
การจับกุมตัวผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ราย 3 11-06-2558
จับกุมคดียาเสพติด 04-02-2558
จับกุมคดียาเสพติด 04-02-2558
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 06-01-2558
จับกุมคดียาเสพติด 07-01-2558
จับกุมคดียาเสพติด 07-01-2558
จับกุมคดียาเสพติด 13-01-2558
บุกทำลายไร่ฝิ่น 13-01-2558
จับกุมคดียาเสพติด 14-01-2558
การป้องกันและปราบปรายาเสพติด 14-01-2558
จับกุมคดียาเสพติด 21-01-2558
การจับกุมคดียาเสพติด 28-01-2558
จับกุมคดียาเสพติด รายสำคัญ 02-12-2557
จับกุมคดียาเสพติด 03-12-2557
จับกุมคดียาเสพติด 10-12-2557
จับกุมคดียาเสพติด รายสำคัญ 10-12-2557
จับกุมคดียาเสพติด 19-11-2557
จับกุมคดียาเสพติด 26-11-2557
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 26-11-2557

ค้นพบ 21 รายการ
1
1
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.