หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
กิจกรรมตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู 05-08-2559
การตรวจคัดกรองค้นหาผู้เ้กี่ยวข้องกับยาเสพติด 18-08-2559
การตั้งจุดตรวจคัดกรองค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 09-03-2559
ตรวจปัสสาวะ พนง.บริษัท นิสสัน ฮิปโปรเพาเวอร์ 19-02-2559
ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 12-12-2558
คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 25-12-2558
การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 09-09-2558
การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 09-09-2558
การตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อนำเข้ารับการบำบัด 16-09-2558
การตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อนำเข้ารับการบำบัด 24-09-2558
ค่ายขวัญแผ่นดินจังหวัดลำปาง 25-09-2558
ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 27-08-2558
การตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อนำเข้ารับการบำบัด 09-07-2558
การตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อนำเข้ารับการบำบัด 09-07-2558
การตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อนำเข้ารับการบำบัด 13-07-2558
ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 24-07-2558
การตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อนำเข้ารับการบำบัด 29-07-2558
ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 16-06-2558
การตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อนำเข้ารับการบำบัด 30-06-2558
โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักของครอบครัวห่างไกลยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 26-05-2558
ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 03-02-2558
จู่โจมตรวจค้นหาสารเสพติดในร่างกาย 03-02-2558
นำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู 04-02-2558
การตั้งจุดตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 04-02-2558
การนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ฟื้นฟู 07-01-2558
การนำผู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับการบำบัดฯ 14-01-2558
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 14-01-2558
ตั้งจุดตรวจค้น 14-01-2558
การนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ฟื้นฟู 21-01-2558
ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 21-01-2558
ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 21-01-2558
ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 21-01-2558
การนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ฟื้นฟู 28-01-2558
การนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ฟื้นฟู 03-12-2557
ค้นหาผู้เสพผู้ติด 03-12-2557
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 09-12-2557
การนำผู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับการบำบัดฯ 10-12-2557
การนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ฟื้นฟู 19-11-2557
การค้าหาผู้เสพผู้ติดเข้ารับการบำบัด 19-11-2557
การตั้งจุดตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 19-11-2557
การตั้งจุดตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 19-11-2557
ค้นหาผู้เสพผู้ติด 21-11-2557
การตั้งจุดตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 22-11-2557
การนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ฟื้นฟู 26-11-2557

ค้นพบ 44 รายการ
1
1
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.