หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 04-02-2558
การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 07-01-2558
ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 14-01-2558
การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 21-01-2558
การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 28-01-2558
ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 03-12-2557
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 09-12-2557
ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 10-12-2557
การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 19-11-2557
การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 26-11-2557

ค้นพบ 10 รายการ
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.