หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
ตรวจแรงงานต่างด้าวแรงงานที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 25-12-2558
ออกตรวจแรงงานต่างด้าว 13-10-2558
จับกุมแรงงานต่างด้าว 18-06-2558
การตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ และการค้ามนุษย์ ดังนี้ 28-01-2558
ประชาสัมพันธ์เตือนแรงงานไทยระวังถูกหลอกทำใบอนุญาตทำงานปลอม 03-12-2557
ตรวจสถานประกบอการ 09-12-2557
โครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในภาคอุตสาหกรรม 26-11-2557

ค้นพบ 7 รายการ
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.