หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
การเจรจาประนอมหนี้ 27-08-2558
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 25-06-2558
ตรวจเยื่อมด่านอำนวยความสะดวกในช่วงเทศการปีใหม่ 2558 ณ จุดอำนวยความสะดวกพระบาทวังตวง 06-01-2558
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 14-01-2558
การให้คำปรึกษาแก่ประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 02-12-2557
ช๊อบให้พอ แล้วต่อภาษี 03-12-2557
การให้คำปรึกษาแก่ประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 18-11-2557
การบริการประชาชน 19-11-2557

ค้นพบ 8 รายการ
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.