หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 09-01-2562
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 19-12-2561
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 28-12-2561
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 29-11-2561
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 29-10-2561
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 04-09-2561
ร้องเรียน 06-08-2561
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 04-06-2561
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 27-06-2561
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 09-05-2561
รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 05-03-2561
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากศูนย์ดำรงธรรม 25-07-2560
รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 19-11-2557
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 27-11-2557
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 27-11-2557
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 27-11-2557
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 27-11-2557

ค้นพบ 17 รายการ
1
1
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.