หมายถึง "โครงการเด่น"
ชื่อโครงการ วันเดือนปี
ที่บันทึกข้อมูล
สถานะ  
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 20-10-2560
ติดตามความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างถนนภายในชุมชนบ้านสบตุ๋ย 18-09-2560
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 19-11-2557

ค้นพบ 3 รายการ
ติดต่อสอบถาม (ด้านโครงการตามนโยบายของรัฐบาล) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๗๐   (ด้านการใช้งานระบบ) โทร ๐๕๔-๒๖๕๐๒๗
เริ่มนับโครงการ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
© กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง All Right Reserved.