เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ พฤศจิกายน 2561 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันพฤหัสบดี
1 พฤศจิกายน 2561  
       
วันศุกร์
2 พฤศจิกายน 2561  
       
วันเสาร์
3 พฤศจิกายน 2561  
       
วันอาทิตย์
4 พฤศจิกายน 2561  
       
วันจันทร์
5 พฤศจิกายน 2561  
       
วันอังคาร
6 พฤศจิกายน 2561  
      คณะทำงานพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดลำปาง
วันพุธ
7 พฤศจิกายน 2561  
       
วันพฤหัสบดี
8 พฤศจิกายน 2561  
    ประชุมพิจารณาเห็นชอบจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สิน โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางฯ การประชุมรับเสด็จ
วันศุกร์
9 พฤศจิกายน 2561  
       
วันเสาร์
10 พฤศจิกายน 2561  
       
วันอาทิตย์
11 พฤศจิกายน 2561  
       
วันจันทร์
12 พฤศจิกายน 2561  
       
วันอังคาร
13 พฤศจิกายน 2561  
       
วันพุธ
14 พฤศจิกายน 2561  
       
วันพฤหัสบดี
15 พฤศจิกายน 2561  
       
วันศุกร์
16 พฤศจิกายน 2561  
    พิจารณาข้อเทคนิคงานนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562
วันเสาร์
17 พฤศจิกายน 2561  
       
วันอาทิตย์
18 พฤศจิกายน 2561  
       
วันจันทร์
19 พฤศจิกายน 2561  
       
วันอังคาร
20 พฤศจิกายน 2561  
       
วันพุธ
21 พฤศจิกายน 2561  
       
วันพฤหัสบดี
22 พฤศจิกายน 2561  
       
วันศุกร์
23 พฤศจิกายน 2561  
       
วันเสาร์
24 พฤศจิกายน 2561  
       
วันอาทิตย์
25 พฤศจิกายน 2561  
       
วันจันทร์
26 พฤศจิกายน 2561  
       
วันอังคาร
27 พฤศจิกายน 2561  
       
วันพุธ
28 พฤศจิกายน 2561  
       
วันพฤหัสบดี
29 พฤศจิกายน 2561  
       
วันศุกร์
30 พฤศจิกายน 2561  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ พฤศจิกายน 2561 ] เดือนถัดไป-->>