เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ ธันวาคม 2561 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันเสาร์
1 ธันวาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
2 ธันวาคม 2561  
       
วันจันทร์
3 ธันวาคม 2561  
       
วันอังคาร
4 ธันวาคม 2561  
    ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่นและของดีนครลำปาง ในงานฤดูหนาวฯ ปี 2562 ประชุม VCS มหาดไทย
วันพุธ
5 ธันวาคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
6 ธันวาคม 2561  
    การประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการข้าวระดับจังหงัด จังหวัดลำปาง ปีการผลิต2561/62 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถนนฯ
วันศุกร์
7 ธันวาคม 2561  
       
วันเสาร์
8 ธันวาคม 2561  
    สอยเสริมแบบเข้มพิเศษ มสธ.กำนันผู้ใหญ่บ้าน
วันอาทิตย์
9 ธันวาคม 2561  
    สอนเสริมแบบเข้มพิเศษ มสธ.กำนันผู้ใหญ่บ้าน
วันจันทร์
10 ธันวาคม 2561  
       
วันอังคาร
11 ธันวาคม 2561  
    ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด  
วันพุธ
12 ธันวาคม 2561  
      ประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.ลปครั้งที่ 10/61
วันพฤหัสบดี
13 ธันวาคม 2561  
       
วันศุกร์
14 ธันวาคม 2561  
       
วันเสาร์
15 ธันวาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
16 ธันวาคม 2561  
       
วันจันทร์
17 ธันวาคม 2561  
    ขออนุญาตซื้อ มี ใช้และย้าย วัตถุระเบิด ประชุมตรวจราชการประจำเดือนธันวาคมของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพันธ์ บุญหลวง)
วันอังคาร
18 ธันวาคม 2561  
      ประชุมการคัดเลือก คกก.ประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดลำปาง
วันพุธ
19 ธันวาคม 2561  
    การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว) บูรณาการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานเมืองเก่า(กฟภ.)
วันพฤหัสบดี
20 ธันวาคม 2561  
    ติดตั้งระบบ vcs
วันศุกร์
21 ธันวาคม 2561  
    ติดตั้งระบบ vcs
วันเสาร์
22 ธันวาคม 2561  
    สอนเสริมแบบเข้มพิเศษ มสธ.กำนันผู้ใหญ่บ้าน
วันอาทิตย์
23 ธันวาคม 2561  
    สอนเสริมแบบเข้มพิเศษ มสธ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
วันจันทร์
24 ธันวาคม 2561  
      ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยฯ จังหวัดลำปาง
วันอังคาร
25 ธันวาคม 2561  
    ประชุม กรอ.ครั้งที่ 6/2561  
วันพุธ
26 ธันวาคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
27 ธันวาคม 2561  
    ประชุมนายอำเภอ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรจังหวัดลำปาง
วันศุกร์
28 ธันวาคม 2561  
       
วันเสาร์
29 ธันวาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
30 ธันวาคม 2561  
       
วันจันทร์
31 ธันวาคม 2561  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ ธันวาคม 2561 ] เดือนถัดไป-->>