เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ ธันวาคม 2561 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันเสาร์
1 ธันวาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
2 ธันวาคม 2561  
       
วันจันทร์
3 ธันวาคม 2561  
       
วันอังคาร
4 ธันวาคม 2561  
       
วันพุธ
5 ธันวาคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
6 ธันวาคม 2561  
       
วันศุกร์
7 ธันวาคม 2561  
       
วันเสาร์
8 ธันวาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
9 ธันวาคม 2561  
       
วันจันทร์
10 ธันวาคม 2561  
       
วันอังคาร
11 ธันวาคม 2561  
       
วันพุธ
12 ธันวาคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
13 ธันวาคม 2561  
       
วันศุกร์
14 ธันวาคม 2561  
       
วันเสาร์
15 ธันวาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
16 ธันวาคม 2561  
       
วันจันทร์
17 ธันวาคม 2561  
       
วันอังคาร
18 ธันวาคม 2561  
       
วันพุธ
19 ธันวาคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
20 ธันวาคม 2561  
       
วันศุกร์
21 ธันวาคม 2561  
       
วันเสาร์
22 ธันวาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
23 ธันวาคม 2561  
       
วันจันทร์
24 ธันวาคม 2561  
       
วันอังคาร
25 ธันวาคม 2561  
       
วันพุธ
26 ธันวาคม 2561  
       
วันพฤหัสบดี
27 ธันวาคม 2561  
       
วันศุกร์
28 ธันวาคม 2561  
       
วันเสาร์
29 ธันวาคม 2561  
       
วันอาทิตย์
30 ธันวาคม 2561  
       
วันจันทร์
31 ธันวาคม 2561  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ ธันวาคม 2561 ] เดือนถัดไป-->>