เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ กุมภาพันธ์ 2561 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันพฤหัสบดี
1 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันศุกร์
2 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันเสาร์
3 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันอาทิตย์
4 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันจันทร์
5 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันอังคาร
6 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันพุธ
7 กุมภาพันธ์ 2561  
    ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  
วันพฤหัสบดี
8 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันศุกร์
9 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันเสาร์
10 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันอาทิตย์
11 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันจันทร์
12 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันอังคาร
13 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันพุธ
14 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันพฤหัสบดี
15 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันศุกร์
16 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันเสาร์
17 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันอาทิตย์
18 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันจันทร์
19 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันอังคาร
20 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันพุธ
21 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันพฤหัสบดี
22 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันศุกร์
23 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันเสาร์
24 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันอาทิตย์
25 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันจันทร์
26 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันอังคาร
27 กุมภาพันธ์ 2561  
       
วันพุธ
28 กุมภาพันธ์ 2561  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ กุมภาพันธ์ 2561 ] เดือนถัดไป-->>