เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ มิถุนายน 2561 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันศุกร์
1 มิถุนายน 2561  
       
วันเสาร์
2 มิถุนายน 2561  
       
วันอาทิตย์
3 มิถุนายน 2561  
       
วันจันทร์
4 มิถุนายน 2561  
       
วันอังคาร
5 มิถุนายน 2561  
       
วันพุธ
6 มิถุนายน 2561  
    การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2561  
วันพฤหัสบดี
7 มิถุนายน 2561  
       
วันศุกร์
8 มิถุนายน 2561  
       
วันเสาร์
9 มิถุนายน 2561  
       
วันอาทิตย์
10 มิถุนายน 2561  
       
วันจันทร์
11 มิถุนายน 2561  
       
วันอังคาร
12 มิถุนายน 2561  
       
วันพุธ
13 มิถุนายน 2561  
       
วันพฤหัสบดี
14 มิถุนายน 2561  
       
วันศุกร์
15 มิถุนายน 2561  
       
วันเสาร์
16 มิถุนายน 2561  
       
วันอาทิตย์
17 มิถุนายน 2561  
       
วันจันทร์
18 มิถุนายน 2561  
       
วันอังคาร
19 มิถุนายน 2561  
       
วันพุธ
20 มิถุนายน 2561  
    ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนงนดำเเนินงาน กทบ.  
วันพฤหัสบดี
21 มิถุนายน 2561  
       
วันศุกร์
22 มิถุนายน 2561  
       
วันเสาร์
23 มิถุนายน 2561  
       
วันอาทิตย์
24 มิถุนายน 2561  
       
วันจันทร์
25 มิถุนายน 2561  
       
วันอังคาร
26 มิถุนายน 2561  
       
วันพุธ
27 มิถุนายน 2561  
    เลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด  
วันพฤหัสบดี
28 มิถุนายน 2561  
       
วันศุกร์
29 มิถุนายน 2561  
       
วันเสาร์
30 มิถุนายน 2561  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ มิถุนายน 2561 ] เดือนถัดไป-->>