เข้าไปหน้าล็อกอิน

เรียน ส่วนราชการที่จองห้องประชุมเพื่อโปรดทราบ
กรณีมีการประชุม VCS ตรงกัน สำนักงานจังหวัดลำปางขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
จึงขอให้หน่วยงานย้ายไปประชุม ณ ห้องอื่น

   
<<--เดือนก่อนหน้า [ กุมภาพันธ์ 2562 ] เดือนถัดไป-->>
   
*** กดคลิกที่ ชื่อเรื่องการประชุมเพื่อดูรายละเอียด ***
วันที่ ห้องประชุม อาลัมภางค์ (180 คน) ห้องประชุม เวียงละกอน (50 คน)
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
เช้า

เรื่องที่ประชุม
บ่าย

เรื่องที่ประชุม
วันศุกร์
1 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันเสาร์
2 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันอาทิตย์
3 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันจันทร์
4 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันอังคาร
5 กุมภาพันธ์ 2562  
      ประชุม NT,RT
วันพุธ
6 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันพฤหัสบดี
7 กุมภาพันธ์ 2562  
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแบบชุมชนนักปฏิบัติ (cops)  
วันศุกร์
8 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันเสาร์
9 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันอาทิตย์
10 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันจันทร์
11 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันอังคาร
12 กุมภาพันธ์ 2562  
      การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2561
วันพุธ
13 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันพฤหัสบดี
14 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันศุกร์
15 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันเสาร์
16 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันอาทิตย์
17 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันจันทร์
18 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันอังคาร
19 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันพุธ
20 กุมภาพันธ์ 2562  
      ขอเชิญประชุมคณะกรรมการผังเมืองชุมชนเกาะคา
วันพฤหัสบดี
21 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันศุกร์
22 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันเสาร์
23 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันอาทิตย์
24 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันจันทร์
25 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันอังคาร
26 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันพุธ
27 กุมภาพันธ์ 2562  
       
วันพฤหัสบดี
28 กุมภาพันธ์ 2562  
       
 
<<--เดือนก่อนหน้า [ กุมภาพันธ์ 2562 ] เดือนถัดไป-->>