USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
16.30 น.   ร่วมปล่อยขบวนการประกวดพาเรด การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2561 (อธิบดีกรมพลศึกษา ดร.ปัญญา หาญลำยวง เป็นประธานในพิธี) (การแต่งกาย : เสื้อกีฬาสีแดง+เสื้อคลุมแขนยาวสีขาว ของ กรมพลศึกษา) สวนสาธารณะหนองกระทิง ผู้ประสานงาน : สนง.ท่องเที่ยว ผช.เกตุ 089-8521218 วรรณศักดิ์ 082-6272448
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
20.20 น.   ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2561 (อธิบดีกรมพลศึกษา ดร.ปัญญา หาญลำยวง เป็นประธานในพิธี) สนามกีฬากลางจังหวัด ผู้ประสานงาน : สนง.ท่องเที่ยว ผช.เกตุ 089-8521218 วรรณศักดิ์ 082-6272448
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
19.00 น.   ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ และมอบประกาศนียบัตรให้กับครูภาษาอังกฤษเพื่อโรงเรียนไทย ห้อง Forget-me-not สวนอาหารปางหลวงการ์เด้นท์ ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.30 น.   ร่วมพิธียกช่อฟ้า (ช่อเอก) วิหารพระเจ้าทันใจ วัดแม่ตั๋ง ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.00 น.   อบรมปราชญ์ความมั่นคง , พิธีมอบรางวัลประกวดวงโยธวาทิต สนามกีฬาจังหวัดลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
-   - - -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มีนาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509