USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานพิธีเปิดงานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 (การแต่งกาย : ชุดพื้นเมือง) ลานดอกเสี้ยว บ้านป่าเหมี้ยง อ.เมืองปาน ผู้ประสานงาน : นอ.เมืองปาน 081-8674370 ป.กุ้ง 063-9019789
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.30 น.   ประธานพิธีเปิดและต้อนรับนักกีฬา การแข่งขันกีฑาผู้สูงอายุ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 ณ จังหวัดลำปาง สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   - - -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.00 น.   ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี คณะ พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ผช.ผบ.ทบ.(1) วัดป่าธรรมรังสี ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จว.ล.ป. -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
14.00 น.   ตรวจเยี่ยมการฝึก อพป. บ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน จว.ล.ป. -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
-   - - -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มีนาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509