USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันจันทร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ลานเอนกประสงค์บ้านน้ำโท้งอุดมพร ม.13 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง อำเภอเมือง
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานเปิดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 10 ปี ลำปางนครแห่งการอ่าน ปณิธาน..เจ้าฟ้านักอ่าน" (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยโทนสีม่วง หรือ ชุดสุภาพ) ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง (บริเวณวัดป่ารวก) ผู้ประสานงาน : กศน. ปาริชาติ 081-9082359
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา "โครงการรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2561 อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้ประสานงาน : กาชาด ป.จุ๋ม 063-9020303
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ประธานแถลงข่าวงาน "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง" (การแต่งกาย : เสื้อพื้นเมือง) สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ผู้ประสานงาน : สนง.วัฒนธรรม นุ้ย 081-8741585
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   ร่วมงาน "สุดยอดของดี SMEs เมืองลำปาง" ครั้งที่ 1 ศูนย์การค้าแหลมทองบางแสน จ.ชลบุรี -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผวจ.มอบ
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.00 น.   ร่วมโครงการรับบริจาคโลหิต/อวัยวะ อาคารบุญชูตรีทอง รร.บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
08.30 น.   ประชุม VTC กกล.รส. มทบ.32 -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)
09.30 น.   ร่วมพิธีเปิดงานวันรักการอ่าน ห้องสมุดประชาชน จ.ลำปาง -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง
-   ปฎิบัติราชการปกติ ศาลากลางจังหวัดลำปาง -
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน เมษายน 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ / โทรสาร 054-265070 มท.28509