USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
08.00 น.   ออกรายการวิทยุ "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" สวท.ลป. ชุติกาญจน์ 089-9529165
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
10.00 น.   ประธานพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" (การแต่งกาย : เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน (สวมหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน) และติดบัตรจิตอาสา เสื้อสีเหลือง) บริเวณหนองหล่ม บ้านวังศรีภูมิ ม.1 ต.นิคมพัฒนา ปค. ดาราวรรณ 088-2691789
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
19.30 น.   ประธานในพิธีเปิดงาน "Channel 3 Power Team Concert" ในโครงการ "แอ่วลำปาง สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว" (การแต่งกาย : เสื้อพื้นเมือง) ลานฮักยู ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง เซ็นทรัล ฯ ธีร์ 082-1444947
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมหารือข้อราชการร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดและ ผอ.กลุ่มงาน ห้องปฏิบัติงาน -
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.00 น.   ประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า มช. จ.ลำปาง ห้องประชุมโรงแรมพิณโฮเต็ล -
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.) ห้องประชุมมณีโชติรส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ผวจ.มอบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.) - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
ปลัดจังหวัดลำปาง - ไม่พบข้อมูล / ภารกิจ - -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
09.30 น.   ประชุมหารือข้อราชการ ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (1) ห้องประชุม สนง.รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (1) -<<<   ย้อนหลัง | เดือน ตุลาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31