USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางวันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
18.30 น.   ประธานพิธีเปิดงาน "ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 31" (การแต่งกาย : เสื้อพื้นเมืองสีขาว) ลานไทยวัสดุ สาขาลำปาง สมาคมเครื่องปั้น ดา 083-8613514
นายประจวบ กันธิยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
09.00 น.   ร่วมประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36 (การแต่งกายชุดผ้าไทย) ศูนย์การประชุมไบเทค กทม. ผวจ.มอบ
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
-   ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ - -
นายสมเกียรติ ตันตระกูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
17.30 น.   ประธานพิธีเปิดงานกิจกรรม "แม่แจ๋ม แจ่มแต้หนา" บ้านแม่แจ๋ม หมู่1 ตำบลแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน -
พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง(ท.)
18.30 น.   ร่วมพิธีเปิดงาน "ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 31" (การแต่งกาย : เสื้อพื้นเมืองสีขาว) ลานไทยวัสดุ สาขาลำปาง -
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
ปลัดจังหวัดลำปาง
-   ลาพักผ่อน - -
นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง
-   - - -<<<   ย้อนหลัง | เดือน ธันวาคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31