USERNAME :   PASSWORD :    
 
พิมพ์รายงาน 
ผู้บริหารจังหวัดลำปาง

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

พ.อ. สมศักดิ์ เตชะสืบ
รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง (ท.)

นายสมเกียรติ ตันตระกูล
ปลัดจังหวัดลำปาง

นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง


นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


วันอังคาร ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

เวลา กำหนดการ / ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
10.00 น.   เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว พร้อม หมวก) ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ผู้ประสานงาน : พมจ. ผอ.อุบลวรรณ 086-4120152
14.30 น.   พบ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 10 (ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ปั้นประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่ 15 (เดิม) ติดกับสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประสานงาน : จนท.สำนักงบ ฯ เมย์ 092-6505516
17.30 น.   เดินทางไปราชการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2561 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ -<<<   ย้อนหลัง | เดือน มกราคม 2561 | ต่อไป  >>>
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31