2 5
หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)
แบบสอบถามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (GIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

ประชาชนจิตอาสา จ.ลำปาง ร่วมทำความดีเพื่อสังคม บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาลำน้ำลำคลอง

จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมรวมใจจิตอาสา `เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์` นำประชาชนและเยาวชนจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมสานพลังบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ....
(05/12/2562)ผู้ว่าฯ ลำปาง เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 พร้อมเชิญชวน ร่วมบริจาคอวัยวะต่อสภากาชาด เพื่อส่งต่อชีวิตให้แก่ผู้ป่วยอีกจำนวนมาก....
(05/12/2562)เหล่าจิตอาสาพระราชทาน จ.ลำปาง จำนวนมากร่วมกิจกรรมพัฒนา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เหล่าจิตอาสาพระราชทาน จ.ลำปาง จำนวนมากร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562....
(05/12/2562)ดูข่าวเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )
(GIS) ตลาดประชารัฐ

Link