2 5
หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)
แบบสอบถามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (GIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

กอ.รมน.จังหวัดลำปาง สนธิกำลังตรวจยึดไม้ประดู่ในพื้นที่ป่าแม่โป่ง อ.งาว

กอ.รมน.จังหวัดลำปาง ร่วมกับ หน่วยป่าไม้ ตรวจยึดไม้ประดู่ท่อนและไม้ประดู่แปรรูปในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง....
(20/05/2562)เกษตกรชุมชนแจ้คอน รวมกลุ่มปลูกพืชหมุนเวียน สร้างรายได้ นำอาชีพสู่ความยั่งยืน

เกษตกรชุมชนแจ้คอน รวมกลุ่มปลูกพืชหมุนเวียน สร้างรายได้ นำอาชีพสู่ความยั่งยืน....
(20/05/2562)อุตุฯ ลำปาง เผย ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2562

ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง เผย กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. ไปจนถึงกลางเดือน ต.ค. 2562 โดยฝนจะตกชุกในช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย.....
(20/05/2562)ดูข่าวเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )
(GIS) ตลาดประชารัฐ