2 5
หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)
แบบสอบถามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (GIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

หน่วยงานกรมอุทยานฯในพื้นที่จ.ลำปาง จัดประชุมสภากาแฟ `จิบกาแฟ แก้ไฟป่า` ครั้งที่ 2

อุทยานแห่งชาติแม่วะร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าแม่วะ จ.ลำปาง ลงพื้นที่พูดคุยลุยแก้ปัญหาไฟป่าพร้อมเสริมมาตรการแบ่งเขตควบคุมหมู่บ้านให้ชาวบ้านช่วยดูแล....
(15/11/2562)สาธารณสุข จ.ลำปาง รณรงค์ป้องกันโรคหัด ออกฉีดวัคซีนแก่เยาวชนในเขตพื้นที่

สาธารณสุขลำปาง บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเร่งรัดการกำจัดโรคหัด นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง 1-12 ปี พร้อมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนให้เข้าถึงการรับวัคซีนอย่างเท่าเทียม....
(15/11/2562)จังหวัดลำปาง ประชุมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

วันนี้ (14 พ.ย. 62) เวลา 14.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2562 - 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง....
(14/11/2562)ดูข่าวเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )
(GIS) ตลาดประชารัฐ

Link