2 5
หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)
แบบสอบถามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (GIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

ททท.จ.ลำปาง ต้อนรับนักท่องเที่ยว สมาชิกลูกค้า เอ ไอ เอส ชมเอกลักษณ์ผ้าทอ และ ศิลปวัฒนธรรมต่างๆที่ จ.ลำปาง

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.ลำปาง ต้อนรับนักท่องเที่ยว สมาชิกลูกค้า เอ ไอ เอส ชมผ้าทอภาคเหนือ และศิลปวัฒนธรรมต่างๆที่ จ.ลำปาง....
(22/07/2562)เจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ถนนคนเดินกาดกองต้า รณรงค์ใช้วัสดุจากธรรมชาติบรรจุอาหาร

เจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่ถนนคนเดินกาดกองต้า รณรงค์ใช้วัสดุจากธรรมชาติบรรจุอาหาร ขณะนี้ มีร้านค้าที่ใช้แล้วกว่าร้อยละ 90....
(22/07/2562)ผู้ว่าฯ ลำปาง หารือแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ถึงสถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วงของจังหวัดลำปาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หารือแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ถึงสถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วงของ พื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ในจังหวัดลำปาง....
(22/07/2562)ดูข่าวเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )
(GIS) ตลาดประชารัฐ

Link