2 5
หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

กฟผ. จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านเหมืองแร่ครั้งใหญ่ แสดงศักยภาพการทำเหมืองถ่านหินของไทย

นักวิชาการด้านถ่านหินจากทั่วโลก ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำเหมืองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ กฟผ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง....
(23/11/2560)ราชภัฏลำปางพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 30 `เขลางค์นครเกมส์`

ราชภัฏลำปางพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 30 `เขลางค์นครเกมส์` 18 - 22 ธันวาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง....
(23/11/2560)ปตท. คาดการณ์ภายใน 20 ปีข้างหน้า ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าจะเข้ามาแทนที่ยานยนต์พลังงานน้ำมัน

ปตท. คาดการณ์ภายใน 20 ปีข้างหน้า ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าจะเข้ามาแทนที่ยานยนต์พลังงานน้ำมัน เตรียมพร้อมปรับรูปแบบธุรกิจขยายตลาดสินค้าที่มิใช่น้ำมันในอนาคต....
(22/11/2560)ดูข่าวเพิ่มเติม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )

Link