2 5
หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

สาธารณสุขจังหวัดลำปางคาดการณ์ แนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงขึ้น

สาธารณสุขจังหวัดลำปางคาดการณ์ แนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงขึ้น แนะผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด....
(23/02/2561)ขนส่งจังหวัดลำปางมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน 37 ราย มูลค่ารวม 1,733,000 บาท

ขนส่งจังหวัดลำปางมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน 37 ราย มูลค่ารวม 1,733,000 บาท `Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ปีที่ 2`....
(23/02/2561)คลังจังหวัดลำปางเชิญชวนประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมลงทะเบียนเฟสที่ 2 โครงการ สร้างงานผู้มีรายได้น้อย แก้ไขปัญหาความจนอย่างยั่งยืน

คลังจังหวัดลำปางเชิญชวนประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมลงทะเบียนเฟสที่ 2 โครงการ สร้างงานผู้มีรายได้น้อย แก้ไขปัญหาความจนอย่างยั่งยืน....
(23/02/2561)ดูข่าวเพิ่มเติม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )

Link