2 5
หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)
แบบสอบถามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (GIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปางเตรียมจัดงาน `เที่ยวสุดฟิน ถิ่นลำปาง` หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง

จังหวัดลำปางเตรียมจัดงานเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ `เที่ยวสุดฟิน ถิ่นลำปาง` โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2561 ณ หอศิลป์ลำปาง....
(19/10/2561)จิตอาสาร่วมกับสื่อมวลชนรับบริจาคสมทบกองทุน`ปันรักละมุนใจ ปีที่5`ช่วยเหลือน้องที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

จิตอาสาร่วมกับสื่อมวลชนรับบริจาคสมทบกองทุน`ปันรักละมุนใจ ปีที่5`ช่วยเหลือน้องที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง....
(19/10/2561)มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง....
(19/10/2561)ดูข่าวเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )
(GIS) ตลาดประชารัฐ

Link