หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

กรมการขนส่งทางบกเปิดตัวเว็บไซต์โฉมใหม่ ให้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเทอร์เน็ต

กรมการขนส่งทางบกเปิดตัวเว็บไซต์โฉมใหม่ ให้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเทอร์เน็ต เน้นสะดวก ใช้งานง่าย สามารถชำระภาษีได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมจัดส่งเอกสารถึงบ้าน....
(22/09/2560)เทศบาลนครลำปางมอบดอกไม้จันทน์ 40,089 ช่อ ให้จังหวัดลำปาง

เทศบาลนครลำปางมอบดอกไม้จันทน์ 40,089 ช่อ ให้จังหวัดลำปาง ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร....
(22/09/2560)จังหวัดลำปางทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการรับซื้อข้าวนาแปลงใหญ่ระหว่างโรงสี / สกหรณ์กับเกษตรกรนาแปลงใหญ่

จังหวัดลำปางทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการรับซื้อข้าวนาแปลงใหญ่ระหว่างโรงสี / สกหรณ์กับเกษตรกรนาแปลงใหญ่....
(22/09/2560)ดูข่าวเพิ่มเติม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )

Link