2 5
หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)
แบบสอบถามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (GIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน`ครงการน`ยบายสำคัญของรัฐ ในเขตท้องที่ อ.แม่ทะ

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่อำเภอแม่ทะ ร่วมปฏิบัติงานตามแผนเชิงรุก `ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง` ทำการออกเยี่ยมเยือนชุมชนพบปะกับพี่น้องชาวบ้านในเขตท้องที่ตำบลน้ำ`จ้ อำเภอแม่ทะ ตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานใน`ครงการตามน`ยบายสำคัญของรัฐ ด....
(22/03/2562)กกต.ลำปาง พร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม

กกต.ลำปาง พร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม มั่นใจพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิถึง 90%....
(22/03/2562)กกต.ลำปาง พร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม

กกต.ลำปาง พร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม มั่นใจพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิถึง 90%....
(22/03/2562)ดูข่าวเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )
(GIS) ตลาดประชารัฐ