2 5
หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

มท. 1 สั่งการผู้ว่าราชการ 65 จังหวัด น้อมนำโครงการพระราชดำริฯ ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 61

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการผู้ว่าราชการ 65 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง น้อมนำโครงการพระราชดำริ `สร้างป่า สร้างรายได้` ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561....
(23/01/2561)ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. เผยผลสำรวจความสุขของเกษตรกรไทย อยู่ในระดับมากที่สุด

ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. เผยผลสำรวจความสุขของเกษตรกรไทย อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากราคาผลผลิตดี และมีมาตรการสนับสนุนต่างๆ จากรัฐ....
(23/01/2561)กระทรวงเกษตรฯ บังคับใช้กฎหมายเข้มงวด หยุดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจัง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บังคับใช้กฎหมายเข้มงวด หยุดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจัง ป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าอีกต่อไป....
(22/01/2561)ดูข่าวเพิ่มเติม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )

Link