2 5
หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)
แบบสอบถามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (GIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ (1 พฤษภาคม)

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ภายใต้ชื่องาน `แรงงานสร้างสรรค์ รวมพลังพัฒนา ต่อต้านยาเสพติด จิตอาสาเพื่อสังคม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร`....
(24/04/2562)ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางลงพื้นที่ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์วาตภัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางลงพื้นที่ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์วาตภัย....
(24/04/2562)เกษตรจังหวัดลำปาง ประชุมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

เกษตรจังหวัดลำปาง ประชุมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรพร้อม มอบเกียรติบัตรศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 และการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2561....
(24/04/2562)ดูข่าวเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )
(GIS) ตลาดประชารัฐ