2 5
หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)
แบบสอบถามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ (GIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

จ.ลำปาง นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน `OTOP Midyear 2019` รวม 2 วัน มียอดจำหน่ายกว่า 2 ล้าน 5 แสนบาท

จ.ลำปาง นำผู้ประกอบการ 65 ราย เข้าร่วมงาน `OTOP Midyear 2019 : OTOP Signature รักษาเอกลักษณ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม` รวม 2 วัน (15 - 16 มิ.ย. 62) มียอดจำหน่ายกว่า 2 ล้าน 5 แสนบาท....
(17/06/2562)ผู้ว่าฯ ลำปาง อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานประกอบพิธีสรงน้ำองค์พระธาตุเจดีย์ซาวหลัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำองค์พระธาตุเจดีย์ซาวหลัง และพระพุทธรูปแสนแซ่ทองคำ สิ่งศักดิ์สิทธิคู่เมืองลำปาง....
(17/06/2562)จ.ลำปาง เตรียมจัดงานมหกรรมไม้แกะสลักล้านนาฯ กลางเมืองลำปาง

จังหวัดลำปางร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง โดยมี นายบพิตร วิทยาวิโร....
(17/06/2562)ดูข่าวเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )
(GIS) ตลาดประชารัฐ

Link