หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

จ.ลำปาง ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต `ปิยมหาราชรำลึก` ที่ บริเวณมณฑลพิธีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายทรงพ....
(23/10/2560)จิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์อำเภอเมืองลำปาง ร่วมบันทึกภาพพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ

จิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์ ร่วมบันทึกภาพพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ ณ หอประชุมพัฒนวิทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร....
(23/10/2560)จิตอาสางานด้านดอกไม้จันทน์อำเภอเมืองลำปาง ร่วมคัดแยกสีดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์

จิตอาสางานดอกไม้จันทน์อำเภอเมืองลำปาง ร่วมคัดแยกสีดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง....
(23/10/2560)ดูข่าวเพิ่มเติม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )

Link