หน่วยการปกครอง
ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
ปริมาณน้ำฝนรายวัน
อุณหภูมิอากาศ
คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ
กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลด้านการขนส่งทางบก

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-document)
ระบบออกเลขคำสั่งจังหวัดลำปาง
ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง
ระบบวาระผู้บริหารจังหวัดลำปาง
ระบบขออนุญาตไปราชการ สนจ.ลป.
ระบบทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ระบบ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
ระบบเตือนภัยจังหวัดลำปาง
ระบบตรวจสอบ/รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ จังหวัดลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคคล (PPIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

ขนส่งจังหวัดลำปางสั่งลงโทษหนัก รถรับส่งนักเรียนฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัย

ขนส่งจังหวัดลำปางสั่งลงโทษหนัก ปรับสูงสุด 5,000 บาท รถรับส่งนักเรียนฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัย กรณีเปิดประตูด้านท้าย โดยมีผู้โดยสารห้อยขา และบางคนยื่นแขนออกนอกประตูหน้าต่าง....
(23/08/2560)จังหวัดลำปางเตรียมสร้างบ้านจัดสรรสำหรับผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงวัย

จังหวัดลำปางเตรียมสร้างบ้านจัดสรรสำหรับผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงวัย ให้สามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้ในการดำรงชีวิต และรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทันท่วงที....
(23/08/2560)ปศุสัตว์จังหวัดลำปางเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด อย่าใช้ยาปฏิชีวนะรักษา ป้องกัน จิ้งหรีดป่วย

ปศุสัตว์จังหวัดลำปางเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด อย่าใช้ยาปฏิชีวนะรักษา ป้องกัน จิ้งหรีดป่วย เนื่องจากไม่ได้ผล เพิ่มต้นทุน เกิดสารตกค้าง เชื้อดื้อยา และส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค....
(23/08/2560)ดูข่าวเพิ่มเติม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดลำปาง (GIS)
( ลงพิกัด GIS )

Link